Warto wiedzieć

Aktualne składki ZUS i skala podatkowa:
do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.


Wysokość składek do ZUS w 2017:
mały ZUS:
 473,20 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 487,90 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
duży ZUS:
 1109,89 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 1172,56 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe


Wynagrodzenie brutto – styczeń – grudzień 2017:
 minimalne 2.000,00 zł
 średnie   4.263,00 zł
Minimalna podstawa wymiaru składek – styczeń – grudzień 2017:
dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 2.557,80 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego 3.303,13 zł


Wysokość składek do ZUS – styczeń – grudzień 2017:
 na ubezpieczenie emerytalne
499,28 zł
 na ubezpieczenie rentowe
204,62 zł
 na ubezpieczenie chorobowe
62,67 zł
 na ubezpieczenie wypadkowe
46,04 zł
 na ubezpieczenie zdrowotne
297,28 zł (do odliczenia 255,99 zł)
 na Fundusz Pracy
62,67 zł


Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych – styczeń – grudzień 2017:
 dla ubezpieczeń społecznych
600,00 zł
 dla ubezpieczenia zdrowotnego
3.303,13 zł


Wysokość składek do ZUS – styczeń – grudzień 2017:
 na ubezpieczenie emerytalne
117,12 zł
 na ubezpieczenie rentowe
48,00 zł
 na ubezpieczenie chorobowe
14,70 zł
 na ubezpieczenie wypadkowe
10,80 zł
 na ubezpieczenie zdrowotne,
297,28 zł (do odliczenia 255,99 zł)

URZĄD SKARBOWY
Terminy:
Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
Do 15 dnia każdego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc, przy rozliczaniu kwartalnym do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca lub kwartału.
Do 25 dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.


Stawki podatku dochodowego:
 do sumy 85 528,00 zł
18% – 556,02 zł
 od 85 528,00 zł
14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł


Podatek liniowy
Stawka podatku liniowego w 2017 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu.


Pracodawcy i zleceniodawcy:
do 20 dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd. Minimalna stawka godzinowa osoby zatrudnionej na umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług (w tym prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli nie zatrudnia ona pracowników ani zleceniobiorców) w 2017 r. wynosić będzie 13 zł.

 

Terminy przekazywania i wysyłania ewidencji w formie JPK
Pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej udostępniane będą:
od 1 lipca 2016 r. – przez duże podmioty
od 1 lipca 2018 r. – przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT prowadzić elektronicznie i udostępniać należy od:
1 lipca 2016 r. – w przypadku dużych podmiotów,
1 stycznia 2017 r. – w przypadku małych i średnich podmiotów,
1 stycznia 2018 r. – w przypadku mikro przedsiębiorców.
Za wyjątkiem ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji sporządzanych za pomocą programów komputerowych nie trzeba przekazywać okresowo, np. raz na miesiąc, kwartał czy raz na rok. 

Ewidencje te trzeba natomiast udostępniać na każde żądanie organu podatkowego w trakcie toczącego się postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego (podatnik musi zatem najpierw otrzymać postanowienie o wszczęciu postępowania, a następnie dopiero przekazać na żądanie – ewidencje w postaci elektronicznej zapisane w formacie JPK).W przypadku ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, podatnik obowiązany jest ewidencje elektroniczną w formacie JPK przekazywać do 25 dnia miesiąca za każdy miesiąc. Termin ten nie zmienia się nawet jeżeli podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie.

Formularz kontaktowy

Masz pytania, napisz do nas.

Nasze adresy

www.buchalter-biuro-rachunkowe.pl

Biuro Rachunkowe BUCHALTER
21­-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Lubelska 35
NIP: 537-256-68-29
REGON: 362613647
 
Oddział Warszawa

Biuro Rachunkowe BUCHALTER
02-781 Warszawa
ul. Roentgena 46 lok. 11
NIP: 537-256-68-29
REGON: 362613647

 
 Kontakt
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: + 48 793-798-229